Besökarens info

Auktionsdagens förlopp

Det är alltid en fördel för köparen att kunna titta på många föl samtidigt på samma plats och kunna bedömma deras exteriörer och rörelser. På auktionsdagen börjar myllret redan vid halva dagen. Uppfödarna eller deras representanter visar upp fölena för intresserade på stallområdet eller på de platser där fölena kan uppvisas i rörelse.Veterinärintyg finns till påseende på fölets boxvägg. Köparen bör nogrannt bekanta sig med köpeföremålet, veterinärintyget i god tid före köpet. Den egentliga köpetiden infaller på kvällstid då fölen stiger in i auktionscirkeln i ordningsföljd.

De auktionsbesökare som avser köpa föl bör reservera eventuell transport för fölet/fölena. Ypäjä har erbjudit under flere år en hästhotelltjänst dvs boxuthyrning över natten efter auktionen men då skall också fölet/ fölen avhämtas senast följande förmiddag.

Ankomst till Ypäjä

Auktionen ordnas i Ypäjä Hevosopisto. Transporten till auktionsområdet och från det sker med egna färdmedel samt på egen bekostnad.

Adress:
Varsanojantie 63
32100 YPÄJÄ
tel. +358 2 760 21

Ypäjä Hevosopisto befinner sig vid riksväg 10, ungefär 20 kilometer från Forssa mot Åbo. Avståndet från Åbo till Hevosopisto är 75 km, från Tammerfors 100 km och från Helsingfors 130 km. Det finns gott om parkering på området.