Info

Information

Fölauktionen ordnas av auktionsbolaget Starinita Oy som ägs tillsammans av Suomen Hevosenomistajat Keskusliitto rf och Suomen ravihevoskasvattajat rf. Den är en traditionell höstlig försäljningshändelse för ettåriga varmblod och finnhästar.
Auktionsdagen är en dag fylld med stora förhoppningar, möten och spänning.Före fölet stiger in i auktionscirkeln och auktionsförättarens klubbslag ljuder hinner det hända mycket.Fölets förflyttning från uppfödaren till den nya ägaren är i det fakto bara början av det hela!
Fölenas anmälning till auktionen slutar i slutet av maj.SHKL:s och SRHK:s medlemmar får rabatt på anmälningsavgifterna.Då anmälningstiden gått ut publiceras fölena på auktionens hemsidor.Fölena tas till auktionen i den ordning de anmälts men den riktiga försäljningsordningen publiceras först senare.

Information om fölen, bilder och videon finns till påseende på auktionens hemsidor

På auktionssidorna finns information om fölen och ägarna redan ett par månader före själva auktionen så man hinner bekanta sig i lugn och ro med fölenas släkter samt med de bilder och videon som finns av fölena.

Den tryckta auktionskatalogen publiceras ungefär en månad före auktionen.För varje föl görs det i auktionskatalogen en egen sida där det framgår fölets släkt samt moderlinjens produktion. I katalogen finns också uppfödarens kontaktuppgifter samt kommentarer om fölet.

Oftast berättar en video av fölet mer än bilder så därför rekommenderar vi att i god tid före auktionen framställa en sådan. En välgjord video ger en realistisk bild av fölets rörelser och exteriör. Vi sporrar till att skicka bilder och videon på försäljningsfölen redan på våren och sommaren före auktionen.Färskare material kan uppdateras ifall nödvändigt. Videona publiceras förutom på auktionssidorna även på SHKL:s Youtube kanal: SHKL&Hevoshuutokaupat