Statistik 2002-2019

Statistik 2002-2019

Samlad information från Starinita Oy:s auktioner.

OBS! Denhär sidans siffror innehåller inte moms eller andra kostnader.

Startpris:

1997-2001: 10.000 mk
2002-2004: 1.000 €
2005-2007: 2.000 €
2008: 2.500€/eller av uppfödaren önskat högre pris (t o m 20.000 €)
2009–> 1.000 €

I Vermo Derbyauktionen 1997 -2002 (mellanår 1999), UET auktion i Teivo 2003, kriteriumauktion i Teivo2004-2007. I Ypäjä sedan 2008.

Från 2005 blev auktionsbolagets ägare Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto rf med 51%, före det ägdes bolaget ensamt av Suomen Ravihevoskasvattajat rf.

Medelpriser:

2019: 5911,18
2018: 5.756,46
2017: 7.008,47 #Travligan 3
2016: 4.309,42
2015: 4.442,31
2014: 4.160,45 #Travligan 2
2013: 5.154,11 #Travligan 1
2012: 3.838,46
2011: 3.694,85
2010: 4.545,92
2009: 4.170,45
2008: 5.915
2007: 4.550
2006: 4.706
2005: 5.714
2004: 4.047,62
2003: 5.612,90
2002: 4.700
2001: 21.214 mk (eller ungefär 3.500 €)
2000: ?
1999: ingen auktion
1998: ?
1997: ?

Medianer:

2019: 4.125
2018: 4.250
2017: 4.000
2016: 3.750
2015: 3.000
2014: 3.000
2013: 3.750
2012: 2.750
2011: 2.250
2010: 3.750
2009: 3.000
2008: ?
2007: ?
2006: 4.000
2005: 5.500
2004: 2.600
2003: 4.900
2002: 3.100
2001: 15.000 mk (eller ungefär 2.500 €)
2000: ?
1999: ingen auktion
1998: ?
1997: ?

Sålda föl/helhetsantalet

2019: 76/106
2018: 67/85
2017: 59/78
2016: 63/82
2015: 65/96
2014: 67/87
2013: 73/80
2012: 65/82
2011: 68/89
2010: 49/75
2009: 44/71
2008: 20/55
2007: 34/60
2006: 34/51
2005: 42/67
2004: 21/28
2003: 31/46
2002: 21/31
2001: 14/36
2000: ?/47
1999: ingen auktion
1998: 36/53
1997: ?/39