Auktionsvillkor

Auktionsvillkor

Auktionen ordnas av Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto rf och av Suomen Ravihevoskasvattajat rf ägda aktiebolag Starinita Oy.

Allmänt

Alla hästars grundpris är 1000 e. Mäklaren har ändå rätt att be om högre grundpris för att snabba på auktionen. Försäljningen sker med 250 e höjningsutrop till 5000e, därifrån uppåt med 500 e höjningsutrop. Mäklaren har rätt att be om 1000e förhöjningar för att snabba på auktionen. Andra som de föregående utropningsbuden (såna som mäklaren bett om eller normala förhöjningar) godkänns inte. På den slutliga utropssumman kommer kontorets expeditionsavgift på 30 e (innehåller moms), 2% auktionsprovision samt moms 24%. Kontorsavgiften betalar antingen köparen eller inroparen.

Säljaren ansvarar för uppgifterna om hästen samt för utgifterna för hästen tills auktionsförättarens klubbslag, efter det ansvarar köparen för utgifterna. Säljaren ansvarar för hästens överlåtelse. Säljaren skall före han/hon avlägsnar sig från auktionsplatsen kolla från auktionskontoret att hästen är betald och att köparen ordnat med transport av hästen från auktionsområdet eller reserverat hotelltjänst för den.

Försäljningen sker i nummerordning enligt auktionskatalogen. Om det högsta budet annuleras eller om det är någonting oklart med det kan hästen med Starinita Oy:s beslut på nytt utbjudas till försäljning. Köparen skall skriva under ett bindande auktionsavtal direkt efter det vinnande utropet samt direkt gå till auktionskontoret och betala hästen.

Transporterna till auktionsplatsen och därifrån sker med egna transportmedel och på egen bekostnad. Starinita Oy ansvarar inte för eventuella fel i auktionskatalogen och inte heller för möjliga skador på hästar som hämtats till auktionen eller för skador som möjligen uppkommer på hästarna under auktionen eller i auktionsutrymmena. Om skador uppkommer på hästen under natten då hotelltjänsten anlitas eller då den förs till hotelltjänstens utrymmen så ansvarar inte Starinita Oy för sådana eventuella skador. Det lönar sig för ägaren att försäkra hästen/hästarna.

Hästens skick

Hästarna säljs i det skick de är i under försäljningsmomentet. Köparen är skyldig att granska hästen före den går in i auktionsringen. Starinita Oy förutsätter att hästarna har med veterinärintyg som inte är äldre än 2 veckor (14 dagar). Vi rekommenderar att röntga fölena vilkas pris förväntas överstiga 5000 e.

Starinita Oy förbehåller sig rätten att förbjuda en häst att delta i auktionen som har sjukdomssymptom eller inte är hanterbar eller annars i allmänt dåligt skick.

Arrangörens och säljarens förhållande

Säljaren ansvarar för alla uppgifter om hans/hennes häst. Registreringsbevis, veterinärintyg och ägarbyteblankett ifylld med säljarens uppgifter skall överlåtas åt Starinita Oy i samband med anmälan på auktionsplatsen. Säljaren svarar för Starinita Oy att hästen inte överlåtes före den fått överlåtelseintyg.

Av de hästar som säljs under auktionen reduceras försäljningsprovisionen och denhär summan redovisas till säljaren senast en månad efter auktionen.

Auktionen kan flyttas med Starinita Oy:s beslut i så kallade force majeur fall som strejk, krig, farosot eller naturkatastrof som inte kan handlas av arrangören. Om inte en ny auktion kan hållas inom två månader så gäller inte auktionsavtalen mellan de olika parterna.

Anmälan och försäljningsprovision

Anmälningsavgiften är för SHKL:s och SRHK:s medlemmar 150 e och av andra 200 e, priserna innehåller 24% moms (modifierad 24.2.2020). Samma säljares var fjärde häst tas till auktionsförsäljningen utan anmälningsavgift. Anmälningsavgiften debiteras efter auktionen.

Om hästen uteblir från auktionen debiteras inte anmälningsavgiften endast i det fall att hästen avlidit. Om bortfallet begås med ett veterinärintyg godkänt av arrangören debiteras av säljaren 200e plus 24% moms. Om hästen uteblir av annan orsak utan arrangörens godkännande debiteras säljaren 800 e plus 24% moms. Starinita Oy har dessutom rätt att utesluta uppfödarens hästar i fortsättningen i de auktioner som arrangeras av Starinita Oy i fall oegentligheter uppdagas.

Hästarnas grundpris är 1000 e. Försäljningsprovisionen bildas på följande sätt: på priser mellan 1000-5000 e erhålls en provision på 5 % plus 24 % moms. För högre priser mellan 5001-10 000 e erhålls 3,5 % plus 24 % moms, och för priser över 10 000 e 1,75 % plus 24 % moms. I de fall hästen inropas är auktionsprovisionen 4 % plus 24 % moms eller minst 100 e för priser mellan 1000-5000 e, 2,5 % plus 24 % moms för priser mellan 1000-5000 e och 0,75 % plus 24 % moms for priser 10 000 e överskridna del. (Modifierad 24.2.2020.) Ifall det inte kommer ett enda bud på 1000 e grundpris så debiteras ingen provision.

För hästens köpare kommer till priset förutom momsen också auktionskontorets expeditionsavgift på 30 e (innehåller moms) plus 2% (plus 24% moms ) storleks kommission till Starinita Oy.

Säljaren och köparens förhållande

Hästens skick och reklamationer.Möjliga reklamationer och oklarheter mellan parterna skall göras upp mellan köparen och säljaren. Starinita Oy frånsäger sig allt ansvar gällande felaktiga uppgifter om hästarna som kommit till försäljning. Om köparen vill vädja till veterinärintyget bör hästen undersökas på nytt inom 10 dagar efter auktionen.Ifall hästen returneras betalar köparen dess transport till säljarens stall. Även övriga kostnader som uppkommit efter auktionsförättarens klubbslag tillkommer köparen.

Säljaren ansvarar inte för smittosamma sjukdomar till andra hästar eller för skador på människor under auktionsförättningen om han/hon inte noterat sjukdom fastän han/hon borde ha noterat då han/hon noggrant granskat hästen före.

Köparen vet att auktionskatalogens uppgifter kan kompletteras genom kungörelse eller information under auktionstillfället. En sådanhär information skall noteras av köparen.

Köparens och arrangörens förhållande

Betalningsvillkor

Försäljningen sker mot handpenning ifall annat inte skilt och i förhand kommits överens om.

Köparen är skyldig att teckna/hålla i kraft hästens försäkring tills hela köpesumman är betald.Handpenningen är 10% av köpesumman eller minst 500 e.

Om ett skuldavtal är undertecknat men hästen inte är betald senast 7 dagar inom den överenskomna betalningsdagen har säljaren rätt att demontera affären. Ifall affären demonteras återbetalas inte den betalda handpenningen.

Äganderättens bevarande

Säljaren behåller rättigheten att hålla hästen i sitt innehav tills hela köpesumman är betald. Hästen överlåts inte innan hela summan är betald eller man kommit överens om skulden.

Hämtande av hästen

Köparen har rätt att söka hästen genom att uppvisa överlämmningsbeviset. Såsom tidigare nämdes så övergår ansvaret till köparen efter auktionsförättarens klubbslag.

Utländska köpare

Ifall det finns utländska köpare så kommer Starinita Oy överens med dem fallvis. Auktionsarrangörerna hjälper med att skaffa exportcertifikat samt med andra ärenden gällande exporten mot rimlig belöning.