Huutokauppaehdot

Huutokauppaehdot

Huutokaupan järjestää Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n ja Suomen Ravihevoskasvattajat ry:n omistama osakeyhtiö Starinita Oy.

Yleistä

Kaikkien hevosten pohjahinta on 1000 €. Meklarilla on kuitenkin oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaekseen korkeampaakin lähtöhintaa. Myynti tapahtuu 250 euron nostohuudoin 5000 euroon ja siitä ylöspäin 500 euron nostohuudoin. Meklarilla on oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen tarvittaessa 1.000 euron korotuksia. Muita kun edellä mainittuja nostohuutoja (meklarin pyytämiä tai normaalien korotusten mukaisia) ei hyväksytä.
Lopullisen huutosumman päälle tulevat toimiston käsittelykulut 30 € (sis.alv), 2 % huutokauppaprovisio sekä arvonlisävero 24 %. Toimistokulut maksaa se, jolle hevonen jää, eli ostaja tai sisäänhuutaja.
Myyjä vastaa tiedoista, joita hevosesta on annettu sekä hevosen kuluista nuijankopautukseen asti, jonka jälkeen kulut maksaa ostaja. Myyjä vastaa hevosen luovuttamisesta. Myyjän on ennen huutokauppapaikalta poistumistaan tarkastettava huutokauppatoimistolta, että hevonen on maksettu ja että ostaja on järjestänyt hevoselle kuljetuksen pois huutokauppapaikalta tai varannut sille hotellipalvelun.

Myynti tapahtuu numerojärjestyksessä huutokauppaluettelon mukaan. Jos korkein tarjous perutaan tai siitä ilmenee epäselvyyttä, voidaan hevonen Starinita Oy:n päätöksellä tarjota uudestaan myyntiin. Ostajan tulee allekirjoittaa sitova huutokauppasitoumus heti voittaneen huudon jälkeen sekä käydä viipymättä huutokauppatoimistossa maksamassa hevonen.

Kuljetukset huutokauppapaikalle ja -paikalta tapahtuvat omilla kulkuneuvoilla ja omalla kustannuksella. Starinita Oy ei vastaa mahdollisista virheistä huutokauppaluettelossa. Starinita Oy sanoutuu myös irti vastuusta koskien huutokauppaan tuotujen hevosten mahdollisia loukkaantumisia huutokaupan aikana ja sen tiloissa. Starinita Oy ei myöskään ota vastuuta ns. hevoshotellipalvelussa tapahtuvista loukkaantumisista eikä loukkaantumisista, joita tapahtuu hevosen kuljetuksen yhteydessä hevoshotelliin. Omistajien on hyvä vakuuttaa hevosensa!

Hevosten kunto

Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa hevonen ennen kuin se astuu myyntikehään. Starinita Oy edellyttää, että hevosilla on mukana eläinlääkärin todistus, joka ei ole kahta viikkoa (14 pv) vanhempi. Suosittelemme röntgenkuvausta varsoille, joiden hinnan odotetaan ylittävän 5 000 euroa.

Starinita Oy pidättää itselleen oikeuden kieltää huutokauppaan osallistuminen hevoselta, jolla on sairauden oireita tai joka ei ole käsiteltävissä tai on huonokuntoinen.

JÄRJESTÄJÄN JA MYYJÄN VÄLINEN SUHDE

Myyjä vastaa kaikista tiedoista, joita hänen hevosestaan on annettu. Rekisteritodistus, elänilääkäritodistus ja valmiiksi myyjän tiedoilla täytetty omistajanvaihdosilmoitus tulee antaa Starinita Oy:lle huutokauppapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Myyjä vastaa Starinita Oy:lle, ettei luovuta hevosta ennen kuin on saanut luovutustodistuksen.

Huutokaupassa myytyjen hevosten hinnasta vähennetään myyntiprovisio ja tämä summa tilitetään myyjälle viimeistään kuukauden kuluessa huutokaupan järjestämisestä.

Huutokauppa voidaan siirtää Starinita Oy:n päätöksellä nk. force majeure-tapauksessa kuten lakko, sota, kulkutauti tai luonnonkatastrofi, jotka eivät ole järjestäjän hallittavissa. Jollei uutta huutokauppaa voida pitää kahden kuukauden kuluessa, lakkaa huutokauppasopimus osapuolten väliltä.

Ilmoittautuminen ja myyntiprovisio

Ilmoittautumismaksu on Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n ja Suomen Ravihevoskasvattajat ry:n jäseniltä 150 euroa ja muilta 200 euroa, hinnat sisältävät 24 % alv:n (muutos 24.2.2020). Saman myyjän joka neljäs hevonen otetaan huutokauppaan ilman ilmoittautumismaksua. Ilmoittautumismaksu peritään huutokaupan jälkeen.

Jos hevonen jää pois huutokaupasta, ilmoittautumismaksu jätetään perimättä vain siinä tapauksessa, että hevonen on kuollut. Jos poisjäänti tapahtuu järjestäjän hyväksymän eläinlääkärintodistuksen perusteella, veloitetaan myyjältä 200 euroa + alv 24 %. Jos hevonen jää pois muusta kuin järjestäjän hyväksymästä syystä, veloitetaan myyjältä 800 euroa + alv 24 %. Starinita Oy:llä on lisäksi oikeus sulkea myyjän muut hevoset pois huutokaupasta ja estää myyjän hevosten osallistuminen jatkossa Starinita Oy:n järjestämiin huutokauppoihin, mikäli väärinkäytöksiä havaitaan. Hevosten pohjahinta on 1000 euroa.

Myyntiprovisio porrastuu seuraavasti:

Hinnoista välillä 1000 – 5000 euroa peritään provisiota 5 % (+ alv 24 %). Korkeammista hinnoista provisio on 3,5 % (+ alv 24 %) 5001 – 10.000 euron väliseltä osalta ja 1,75 % (+ alv 24 %) yli 10.000 euroa menevältä osalta. (Muutos 24.2.2020.)

Sisäänhuudoissa huutokauppaprovisio on 4 % (+ alv 24 %) tai vähintään 100 euroa hinnoista välillä 1000-5000 euroa, 2,5 % (+ alv 24 %) 5001 – 10.000 euron väliseltä osalta ja 0,75 % (+ alv 24 %) yli 10.000 euroa menevältä osalta. Jos hevosesta ei tule 1000 euron pohjahintaan yhtään tarjousta, ei myöskään provisiota peritä. (Muutos 24.2.2020.)

Hevosen ostajalle hevosen hintaan tulee arvonlisäveron lisäksi toimiston käsittelykulut 30 € (sis.alv)  + 2 % (+ alv 24 %) suuruinen välityspalkkio Starinita Oy:lle.

MYYJÄN JA OSTAJAN VÄLINEN SUHDE

Hevosen kunto ja reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot ja osapuolten väliset kiistat selvitetään suoraan ostajan ja myyjän välillä. Starinita Oy sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien virheellisiä tietoja kaupan olevista hevosista. Jos ostaja haluaa vedota eläinlääkärintodistukseen, on hevonen tutkittava 10 päivän kuluessa huutokaupasta. Jos hevonen palautetaan, ostaja maksaa sen kuljetuksen myyjän tallille. Muutkin kulut, joita hevosesta on syntynyt nuijankopautuksen jälkeen, maksaa ostaja.

Myyjä ei vastaa tarttuvan sairauden aiheuttamista toisiin hevosiin tai ihmisiin kohdistuneista vahingoista huutokauppatilaisuudessa, jos hän ei ole sairautta havainnut, tai vaikka hänen olisi pitänyt se huomata tutkiessaan hevosen huolellisesti.

Ostaja on tietoinen, että huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla huutokauppatilaisuudessa. Tällainen informaatio on ostajan huomioitava.

OSTAJAN JA JÄRJESTÄJÄN VÄLISET SUHTEET

Maksuehdot

Myynti tapahtuu käteissuoritusta vastaan, jollei muuta ole erikseen ja etukäteen huutokaupan järjestäjän kanssa sovittu. Ostaja on velvollinen tekemään/pitämään hevosen vakuutuksen voimassa kunnes kauppasumma on kokonaan maksettu. Käsiraha on 10 % kauppasummasta tai vähintään 500 euroa.

Jos on allekirjoitettu velkasitoumus, mutta hevosta ei ole maksettu viimeistään 7 pv sisällä sovitusta maksupäivästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Kaupan näin purkautuessa maksettua käsirahaa ei palauteta.

Omistusoikeuden säilyminen

Myyjä säilyttää oikeuden pitää hevonen hallussaan niin kauan kunnes koko kauppahinta on maksettu. Hevosta ei luovuteta ennen kuin koko hinta on maksettu tai päästy velasta sopimukseen.

Hevosen noutaminen

Ostajalla on oikeus hakea hevonen esittämällä luovutustodistuksen. Kuten edellä on sovittu, vastuu hevosesta siirtyy ostajalle heti nuijankopautuksen jälkeen.

Ulkomaalaiset ostajat

Ulkomaiset ostajat käsitellään tapauskohtaisesti sopien. Huutokaupan järjestäjä auttaa vientisertifikaatin hankkimisessa ja muissa vientiin liittyvissä kysymyksissä kohtuullista korvausta vastaan.